Novinky

01.06.2009
Nenechajte sa predbehnúť finančnou krízou - nechajte si vytvoriť nový web.
 • Mineto Internet Agency
 • 29.05.2009
  Pracovná porada priateľov webu porada.sk v Senci - 17:00
  29.05.2009
  Chcete založiť obchodnú spoločnosť? Zašlite nám svoje požiadavky...

  Zoznam naších služieb

  • Externé vedenie účtovníctva
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Peňažný denník
  • Pokladničná kniha
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov
  • Účtovná závierka
  • Spätné spracovanie
  • Kniha jázd
  • Podvojné účtovníctvo
  • Hlavná kniha
  • Kniha analytickej evidencie
  • Kniha pohľadávok a záväzkov
  • Evidencia HIM, NIM a odpisov
  • Účtovná závierka
  • Kniha jázd
  • Mzdová agenda
  • Spracovanie miezd
  • Výpočet odvodov a spracovanie výkazov do fondov
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Komunikácia s poisťovňami
  • Doručovanie výkazov poisťovniam (vybavenie elektronického účtu)
  • Personalistika
  • Vypracovanie pracovnej zmluvy
  • Vypracovanie dohody mimo pracovného pomeru
  • Poradenstvo v oblasti personalistiky
  • IT služby
  • Školenia v oblasti operačného systému a MS Office
  • Poradenstvo v oblasti účtovných a mzdových programov
  • Dodanie a montáž hardware
  • Iné poradenstvo
  • Poradenstvo pri založení živnosti
  • Poradenstvo pri založení obchodnej spoločnosti
  • Konzultácie účtovných operácií
  • Prekladateľstvo
  • Nemecký jazyk – Slovenský jazyk