Novinky

01.06.2009
Nenechajte sa predbehnúť finančnou krízou - nechajte si vytvoriť nový web.
 • Mineto Internet Agency
 • 29.05.2009
  Pracovná porada priateľov webu porada.sk v Senci - 17:00
  29.05.2009
  Chcete založiť obchodnú spoločnosť? Zašlite nám svoje požiadavky...

  Dôležité termíny v roku 2010

  8. január
  splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za december 2009
  15. január
  odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za december 2009
  odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2009
  20. január
  registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich mesiacov
  termín na podanie súhrnného výkazu za obdobie december 2009
  25. január
  splatnosť DPH za december 2009 alebo 4. kvartál 2009 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
  platnosť spotrebných daní
  30. január
  predloženie oznámenia o nezdanených platbách vyplatených v brutto výške FO v roku 2009 na daňový úrad (ak súčet platieb jednotlivej FO prekročil limit 3.319,39 €)

  Všeobecné termíny – pokazujúce sa každý mesiac:

  výplatný termín

  pripomienka úhrady povinného poistného do sociálnej poisťovne a preddavku na zdravotné poistenie

  výplatný termín + 5 dní

  odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac znížené o výšku priznaného daňového bonusu
  prevod finančných prostriedkov predstavujúcich mesačný prídel do sociálneho fondu